Vælg en side

Medarbejdertilfredshed

 

Employee Net Promoter Score

Få indsigt i loyaliteten hos dine medarbejdere

En nem og enkel onlineundersøgelse, hvor dine medarbejdere giver feedback på spørgsmålet om, i hvor høj grad de vil anbefale deres arbejdsplads til deres netværk.

I basisundersøgelsen får du svar på, hvordan din eNPS ligger i den aktuelle undersøgelse og over tid, når flere undersøgelser er gennemført. Du får også viden om, hvordan svarene fra dine medarbejdere er fordelt på en score fra 0 til 10.

I den udvidede undersøgelse  får du samme oplysninger som i basisundersøgelsen, men du får også dine medarbejderes individuelle bemærkninger til deres score med. Oplysninger du kan bruge i din virksomheds fortsatte udvikling.

Om eNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS) er et værktøj, der bruges til at måle medarbejdernes tilfredshed og engagement i en virksomhed. Det er en metode, der bygger på den velkendte Net Promoter Score (NPS), som bruges til at måle kundetilfredshed. 

eNPS er baseret på en enkelt spørgsmål: “På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed som arbejdsplads til dit netværk?” Medarbejderne klassificeres derefter i tre kategorier baseret på deres svar:

Loyale medarbejdere (score 9-10): Medarbejdere, der er meget tilfredse og engagerede. De er sandsynligvis loyale over for virksomheden, og vil anbefale den som en arbejdsplads.

Tilfredse medarbejdere (score 7-8): Medarbejdere, der er tilfredse nok til at blive, men ikke nødvendigvis engagerede eller loyale. De er mindre tilbøjelige til at anbefale virksomheden.

Utilfredse medarbejdere (score 0-6): Medarbejdere, der er utilfredse og har lavt engagement. De kan være en risiko for virksomheden og kan påvirke andre medarbejderes tilfredshed negativt.

For at beregne eNPS trækker man andelen af utilfredse medarbejdere fra andelen af loyale medarbejdere og får en eNPS-score, der kan variere fra -100 til +100. En højere score indikerer en større andel af loyale medarbejdere i forhold til utilfredse medarbejdere.

Fordelene ved eNPS

Måling af medarbejdertilfredshed –  eNPS giver dig en kvantitativ måling af, hvor tilfredse dine medarbejdere er. Det giver dig mulighed for at identificere eventuelle problemer og områder, der skal forbedres.

Engagement og loyalitet – Ved at identificere og opmuntre promotorer kan du øge medarbejderengagementet og skabe en kultur, hvor medarbejderne er loyale over for virksomheden.

Tidlig advarsel om problemer – Hvis du har mange kritikere blandt medarbejderne, kan det være et tegn på problemer med arbejdsmiljøet, lederskab eller andre forhold. Ved at identificere disse problemer tidligt kan du træffe rettidige foranstaltninger for at forbedre forholdene og mindske risikoen for medarbejderflugt.

Benchmarking og sammenligning – eNPS giver dig mulighed for at sammenligne din virksomheds medarbejdertilfredshed med andre virksomheder i branchen eller på tværs af brancher. Dette kan hjælpe dig med at identificere konkurrencefordele eller områder, hvor du skal indhente noget.

Hvad er en god eNPS score?

Din virksomheds første eNPS-score er en god score uanset, hvordan den ender. Det er nemlig virksomhedens udgangspunkt, og herfra udviklingen kan følges. Som en tommelfingerregel kan man sige, at et resultat på:

 • 70 – 100 er en meget fin score – kun de allerbedste virksomheder ligger her
 • 30 – 70 er en god score – og her bør de fleste sigte efter at ligge
 • 0 – 30 er en acceptabel score – men ikke imponerende
 • Under 0 er ikke acceptabelt – og kræver en betydelig indsats.

Hvordan er processen i vores undersøgelser?

Når du har valgt at gennemføre en medarbejderundersøgelse via Simpeltest, så vil prosessen typisk forløbe sådan:

 1. Vi aftaler sammen med dig en startdato, en statusdato og en slutdato for undersøgelsen
 2. Vi gør opsamlingsplatformen klar til at modtage svar fra dine medarbejdere
 3. Vi sender dig en udførlig vejledning med forslag til den tekst, der skal være i den mail, som du sender ud til dine medarbejdere
 4. Du sender mails ud til de medarbejdere, du har valgt at spørge
 5. Vi opsamler data og giver dig en midtvejs en status over besvarelser
 6. Undersøgelsen afsluttes på den aftalte dato
 7. Vi analyserer de indkomne svar og laver en overskuelig afrapportering til dig, som du kan bruge i det videre arbejde i virksomheden.

Hvordan ser en undersøgelsesmail ud?

Den undersøgelsesmail, som sendes ud til jeres kunder ser typisk således ud:

Kære medarbejdere

Din oplevelse af vores arbejdsplads og din tilfredshed med at være ansat hos [firma] er af stor vigtighed for os.

For at finde ud af i hvilket omfang vi lever op til vores målsætning om medarbejdertilfredshed, vil jeg bede dig om at hjælpe mig med svar på ét enkelt spørgsmål.

Hvordan ser dataopsamling ud?

Når jeres kunder vælger at svare på undersøgelsen, vil de blive mødt at dette billede på vores opsamlingsplatform:

Hvordan ser de supplerende spørgsmål ud?

De supplerende spørgsmål i den udvidede undersøgelse er formuleret på denne måde:

Ved score 9 – 10:
Hvad er årsagen til din positive vurdering?

Ved score 7 – 8:
Hvad skal der til for at vi scorer 10?

Ved score 0-6:
Hvad kunne vi have gjort bedre?

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at bruge vores onlineundersøgelser i din virksomhed, så send en mail eller ring til os.

Mail: mail@simpeltest.dk

Tlf.: 2372 4592 eller 7194 1821

Bliv kontaktet